Tingnan ang kahalagahan ng masusing pag-iisip upang malutas ang isang problema, kasama ang ibong maya at iba pang tauhan sa kwento.

Lesson Guide for Isang Mayang Uhaw

Short Description

Tingnan ang kahalagahan ng masusing pag-iisip upang malutas ang isang problema, kasama ang ibong maya at iba pang tauhan sa kwento.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources