Kasama ang pangunahing tauhan ng kwento, tulungan ang mga batang maunawaan at mabigyang-halaga ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili.

Lesson Guide 15 for Ang Mahiyaing Manok

Short Description

Kasama ang pangunahing tauhan ng kwento, tulungan ang mga batang maunawaan at mabigyang-halaga ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili.

Grade Level

K-6

Format

Ebook

Tags


Related Resources