Magiting Shorts 2017: Choosing Peace

Format: Video
Youth Leadership

"Dati kasi tambay lang ako ... pero nabago ko ang sarili ko. Nagkaroon ako ng respeto sa sarili ko." Nang ma-kick-out si Adzhar Baluan sa school, akala niya ay nawalan na siya ng pagkakataon upang...

Magiting Shorts 13: Can I be a community leader?

Format: Video
Youth Leadership

Being a community leader isn't complicated. In fact, anybody can be a community leader, including YOU! Find out how in our latest #MagitingShorts