Gamit ang kwentong Apolakus, samahan ang mga batang magbahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwa.

Lesson Guide for Apolakus

Short Description

Gamit ang kwentong Apolakus, samahan ang mga batang magbahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pang-unawa sa kalagayan/pangangailangan ng kapwa.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources