Subukan ang interactive read aloud gamit ang kwento ni Dindo. Kasama ang mga bata, pag-usapan kung anong ideya mula sa kwento ang pinakamahalagang tandaan at sundin sa sariling buhay.

Lesson Guide for Si Dindo Pundido

Short Description

Subukan ang interactive read aloud gamit ang kwento ni Dindo. Kasama ang mga bata, pag-usapan kung anong ideya mula sa kwento ang pinakamahalagang tandaan at sundin sa sariling buhay.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources