Samahan ang mga batang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat pamilya, at mabigyang-halaga ang bawat miyembro nito.

Lesson Guide for Papa's House, Mama's House

Short Description

Samahan ang mga batang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat pamilya, at mabigyang-halaga ang bawat miyembro nito.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources