Matapos basahin ang kwento nina Hipon at Biya, ipa-isa-isa sa mga bata ang paraan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kaibigan.

Lesson Guide for Hipon at Biya

Short Description

Matapos basahin ang kwento nina Hipon at Biya, ipa-isa-isa sa mga bata ang paraan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kaibigan.

Grade Level

K-6

Format

Ebook

Tags

Lesson Plan, Aklat Adarna, Teacher Training


Related Resources