Kasama ang pangunhaing tauhang si Matt Matt, tulungan ang mga batang makasulat ng maikling talatang naglalaman ng sariling karanasa kasama ang miyembro ng pamilya.

Lesson Guide for May Higante sa Aming Bahay

Short Description

Kasama ang pangunhaing tauhang si Matt Matt, tulungan ang mga batang makasulat ng maikling talatang naglalaman ng sariling karanasa kasama ang miyembro ng pamilya.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources