Sa guided reading strategy, subukang basahin ang kwento nang may damadamin. Huninto pagkabasa ng ilng takdang pahina upang palalimin ang pag-intindi at pakikinig ng mga mag-aaral.

Lesson Guide for Just Add Dirt

Short Description

Sa guided reading strategy, subukang basahin ang kwento nang may damadamin. Huninto pagkabasa ng ilng takdang pahina upang palalimin ang pag-intindi at pakikinig ng mga mag-aaral.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources