Upang tulungan ang mga mag-aaarl na higit na maunwaan ang kwento, ibahagi ang iba't ibang gawain. Maaaring ilatag ang mga ito sa learning centers ng klase.

Lesson Guide for Ako si Kaliwa, ako si Kanan

Short Description

Upang tulungan ang mga mag-aaarl na higit na maunwaan ang kwento, ibahagi ang iba't ibang gawain. Maaaring ilatag ang mga ito sa learning centers ng klase.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources