Ang Think-Pair-Share ay isang stratehiya na maaaring gamitin habang nagbabasa ng kuwento. Sa stratehiyang ito, ang mga bata ay kailangang may ka-partner sa pagbabasa. Pag-uusapan nila ng kanilang ka-partner ang sagot sa ilang mga katanungan. Ang sagot ng ilang mga bata ay maaaring ibahagi sa buong klase.

Lesson Guide for Ang Madyik Silya ni Titoy

Short Description

Ang Think-Pair-Share ay isang stratehiya na maaaring gamitin habang nagbabasa ng kuwento. Sa stratehiyang ito, ang mga bata ay kailangang may ka-partner sa pagbabasa. Pag-uusapan nila ng kanilang ka-partner ang sagot sa ilang mga katanungan. Ang sagot ng ilang mga bata ay maaaring ibahagi sa buong klase.

Grade Level

K-6

Format

Ebook

Tags

Lesson Plan, Aklat Adarna, Teacher Training


Related Resources