Samahan ang mga batang maisa-isa ang mga araw ng linggo habang kasama ang isang tamad na tipaklong.

Lesson Guide for Ang Kamatis ni Peles

Short Description

Samahan ang mga batang maisa-isa ang mga araw ng linggo habang kasama ang isang tamad na tipaklong.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources