Samahan ang mga batang bigyang-halaga ang pagkakaiba ng bawat isa, at ang mga kakayahan at talento na maaaring ibahagi sa iba.

Lesson Guide for Si Putot

Short Description

Samahan ang mga batang bigyang-halaga ang pagkakaiba ng bawat isa, at ang mga kakayahan at talento na maaaring ibahagi sa iba.

Grade Level

Kindergarten to Grade 2

Format

Ebook

Tags


Related Resources