Sa tulong ng dicussion guide, tulungan ang mga batang masagot ang mga tanong kaugnay ng kwento. Sa discussion guide, nabibigyang-pagkakataon ang mga batang magpaliwanag at mapagyabong ang talakayan.

Lesson Guide for Ang Pambihirang Buhok ni Raquel

Short Description

Sa tulong ng dicussion guide, tulungan ang mga batang masagot ang mga tanong kaugnay ng kwento. Sa discussion guide, nabibigyang-pagkakataon ang mga batang magpaliwanag at mapagyabong ang talakayan.

Grade Level

K-6

Format

Ebook

Tags

Lesson Plan, Aklat Adarna, Teacher Training


Related Resources