Maaaring maglaan ng "freedom wall" sa isang sulok ng klasrum o pahina sa notbuk kung saan maaaring isulat ang opinyon o saloobin tungkol sa isyung pinag-uusapan. Huwag kalimutang talakayin sa klase ang kanilang mga pahayag nang may paggalang sa bawat isa.

Lesson Guide for Isang Harding Papel

Short Description

Maaaring maglaan ng "freedom wall" sa isang sulok ng klasrum o pahina sa notbuk kung saan maaaring isulat ang opinyon o saloobin tungkol sa isyung pinag-uusapan. Huwag kalimutang talakayin sa klase ang kanilang mga pahayag nang may paggalang sa bawat isa.

Grade Level

K-6

Format

Ebook

Tags

Lesson Plan, Aklat Adarna, Teacher Training


Related Resources