Noong nagsimula ang COVID-19 pandemic, maraming mga naghahanap ng tips kung paano nga ba patuloy na maging ligtas at productive. Narito si Teacher Mel Maranan ng CENTEX Batangas na nag-share ng ilang mga activities na ginagawa ng kanyang pamilya.

Guro Vlog 01: Home activities kasama si Teacher Mel

Short Description

Noong nagsimula ang COVID-19 pandemic, maraming mga naghahanap ng tips kung paano nga ba patuloy na maging ligtas at productive. Narito si Teacher Mel Maranan ng CENTEX Batangas na nag-share ng ilang mga activities na ginagawa ng kanyang pamilya.

Grade Level

Others

Format

Video

Tags


Related Resources